nejnižší ceny prvotřídní technologiepřes 150 trhů
Forex


Co je forex?

Trh se zahraničními měnami zažil od svého počátku mnoho změn. Dlouhé roky se USA a jejich spojenci podle Brettonwoodské dohody podíleli na systému, ve kterém byly směnné kurzy vázány na množství zlatých rezerv, náležejících danému státu. Když však v roce 1971 vyňal president Nixon USA ze zlatého standardu, začaly se uskutečňovat pohyblivé směnné kurzy. Dnes je hnacím faktorem nabídka a poptávka po určité měně, nebo její relativní hodnota. Zmenšování překážek a zvětšování příležitostí, jako je pád komunizmu a výrazný růst ekonomik Asie a Latinské Ameriky, už vytvořily nové příležitosti pro investory. Narůstající obchod a zahraniční investice stále více propojují ekonomiky všech států. Pravidelně hlášená ekonomická čísla po celém světě, jako je hladina inflace a nezaměstnanosti, a také neočekávané zprávy, jako jsou přírodní katastrofy nebo politická nestabilita, mění touhu po držení určité měny, čímž je ovlivňována mezinárodní nabídka a poptávka po této měně. Naše volně směnitelná měna tak trvale kolísá vůči ostatním světovým volně směnitelným měnám. Současná síť mezinárodního obchodu a výsledná kolísání směnných kurzů už vytvořily největší světový trh - trh se zahraničními měnami, trh, jehož obrovitost ho činí nejefektivnějším, nejsolidnějším a nejvíce likvidním ze všech trhů. Trh se zahraničními měnami je hotovostním mezibankovním a mezidealerským trhem. Trh se zahraničními měnami však není "trhem" v tradičním smyslu, protože neexistuje žádné ústřední místo pro obchodní aktivity. K obchodování dochází prostřednictvím telefonů a počítačových terminálů na tisících míst po celém světě. Přímý mezibankovní trh se skládá z dealerů se schopnostmi měnového vyrovnání, obchodujících coby příkazců. Je to právě segment dealerů, který je zodpovědný za vytváření velké části celkových objemů trhu zahraničních měn. Obchodování mezi dealery vytváří na trhu velký obrat, což činí tento trh nejvíce likvidním ze všech trhů. S obchodováním v hodnotě přibližně 1,5 trilionu (1 500 000 000 000$) denně je trh zahraničních měn největším finančním trhem na světě. Trh se zahraničními měnami byl tradičně dostupný jen bankám, správcům peněz a velkým finančním institucím. V průběhu let tyto instituce, obchodováním s měnami realizovaly velké zisky. Tento rostoucí trh je nyní spojen s celosvětovou sítí obchodníků s měnami, včetně bank, centrálních bank, makléřů a takových zákazníků, jako jsou dovozci a vývozci. Dnes trh se zahraničními měnami nabízí příležitosti zisků nejen pro banky a instituce, ale i pro individuální investory, jako jste Vy.Jak funguje forex?

S pomocí fundamentální a technické analýzy může jednotlivý obchodník realizovat obrovský ziskový potenciál nákupem nebo prodejem určité měny za jinou měnu. Nejčastěji obchodované měny, hlavní měny, jsou měnami států se stabilními vládami a respektovanými centrálními bankami, které mají za cíl nízkou inflaci. K měnám, které jsou často obchodovány za USD, patří japonský jen, britská libra, švýcarský frank, a nyní nová evropská měna - euro, které tak jsou nejvíce likvidními, a to na rozdíl od "exotických" měn, které jsou často přísně regulovány a jsou jednoduše příliš nelikvidní. Země trpící politickou nestabilitou nebo hospodářským zmatkem a ty, které využívají monetární expanzi k posilování hospodářství, nebo monetární devalvaci ke zvýšení vývozu, obvykle mají relativně vyšší inflaci a slabší měny. Obchodníci mohou vytvářet zisky, ať měna stoupá nebo klesá, nákupem jedné měny (u které se předpokládá nárůst hodnoty) za jinou měnu, nebo prodejem jedné měny (u které se předpokládá ztráta hodnoty) za jinou měnu. Zaujetí dlouhé pozice je, když obchodník nakupuje určitou měnu za určitou cenu a snaží se prodat ji později za vyšší cenu. Naopak zaujetí krátké pozice je, když obchodník prodá určitou měnu, u které předpokládá znehodnocení, a snaží se tuto měnu později nakoupit za nižší cenu. Nákupy a prodeje měn coby odezva na ekonomické a politické události, které nastávají, jsou reakční, zatímco nákupy a prodeje měn coby odezva na předpokládané události jsou spekulativní. Velikost měnové aktivity je vytvářena účastníky trhu, předvídajícími směr cen měny. Obecně je hodnota měny vůči jiným měnám odrazem stavu hospodářství dané země vzhledem k ostatním velkým ekonomikám. Zahraniční měny jsou souvislým globálním trhem, poskytujícím účastníkům přístup na trh 24 hodin denně. K jediným přerušením obchodování dochází nakrátko přes víkendy. I když jsou zahraniční měny nejvíce likvidní ze všech trhů, skutečnost, že jde o mezinárodní trh a obchodování 24 hodin denně, znamená, že denní doba může mít přímý dopad na likviditu, která je k dispozici, pro obchodování s určitou měnou. Hlavními dealerskými centry a časovými zónami jsou Sydney, Tokio, Londýn a New York. Takže obchodníci musejí brát v úvahu, kteří hráči jsou na trhu, protože v moderním vzájemně propojeném finančním světě mohou události, ke kterým dojde v kterékoli hodině v kterékoli části zeměkoule, mít vliv na některé nebo všechny části investiční komunity.

Znalý obchodník využívá před vstupem do jakýchkoli obchodů technickou i fundamentální analýzu. Mezi základy patří sledování světových zpráv, a zvláště studium veličin, které mohou způsobit kolísání tržní ceny některé měny, včetně monetární a fiskální politiky, politických podmínek, obchodních struktur, hospodářských ukazatelů (tj. HDP, index spotřebitelských cen, index výrobních cen), úrokových sazeb, údajů o inflaci a nezaměstnanosti. Víra ve schopnost vlády stát za svojí měnou má také vliv na cenu měny. Čas od času centrální banky používají vlastní intervence k donucení trhu, aby se držel v požadované zóně směnných kurzů. Technická analýza, která výrazně nabývá na popularitě na trhu se zahraničními měnami od roku 1980, zahrnuje počítačové diagramy, využívající trendové linie, úrovně podpory a odporu, zvraty a četné návody a analýzy ke studiu struktur chování tržních klanů za účelem sledování a zjišťování příležitostí k nákupu a prodeji. Za dlouhá historická období ukázaly měny zjistitelné trendy a struktury, které investorům poskytují možnosti zisku.

Je na výběru obchodníka, aby zvolil buď konzervativní, nebo riskantnější přístup. Využívá-li obchodník konzervativní přístup, rychle a efektivně zakládá a likviduje pozice, aby kapitalizoval dokonce i ta nejmenší kolísání cen, a přitom využívá limitované příkazy a příkazy k zastavení výplaty k ošetření rizika. Limitní příkaz se vydává k zajištění toho, aby byla zřízena pozice, jakmile je na trhu dosaženo určité cenové úrovně. Příkaz k zastavení platby (Stop Loss) se vydává k automatické likvidaci určité pozice při zvolené cenové úrovni, aby byla omezena potenciální ztráta u určitého obchodu. Vydáváním příkazů v souladu s technickou podporou a úrovněmi odporu může obchodník stále více profitovat z malých kolísání cen, ke kterým dochází každý den.Na Forexovem sektoru spolupracujeme s firmou Interactive Brokers.  Interactive Brokers patří mezi 16 největších brokerkých společností  s majetkem $2.1 Mrd. a vznikla v roce 1977, původní název společnosti byl The Timber Hill Group, nový název vznikl teprve nedávno v roce 2000. Své filiálky má kromě v USA ještě v několika zemích jako například ve Velké Británii, Švýcarsku, Austrálii a Hong Kongu. Celkem působí na 50 trzích v šestnácti zemích. Je členem několika burz a významných sdružení, mezi hlavní patří členství na burze New Yorku (NYSE), v Národní asociaci obchodníků s akciemi (NASD) nebo ve Sdružení na ochranu investorů (SPIC). Jedná se o neveřejně obchodovatelnou akciovou společnost se sídlem ve Washington D.C.

Interactive Brokers LLC je regulováno the Securities and Exchange Commission and the Commodity Futures Trading Commission Headquarters: Two Pickwick Plaza, Greenwich, CT USA 06830.

Interactive Brokers (U.K.) Limited je autorizováno a regulováno by the Financial Services Authority. FSA register entry number 208159 Office: One Carey Lane, Fifth floor, London EC2 V8AE.

Interactive Brokers Canada Inc. je regulováno by the Investment Dealers Association of Canada (IDA) and the various Canadian securities commissions. Registered office: 1800 McGill College Avenue, Suite 2106, Montreal, Quebec, H3A 3J6, Canada.
 Klientské účty  :
 • Váš účet je vedený přímo na vaše jméno u Inteactive Brokers a je oddělený od účtů ostatních klientů a účtů brokerského domu
 • Přístup na účet prostřednictvím internetu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
 • ucty od 5000 US$
 • vydělávate na stoupajících a padajících cenách
 • Vaše účty mohou být vedeny v Euro,US$ nebo dalsich menach.

Výhody platformy IB TWS:

 • Živá data a křivky zdarma
 • 2 rozdílné systémy Webverze a Downloadverze
 • Obchodování přes PDA
 • Individuálně nastavitelné indikátory v křivkách s Fibonacci und Williams`s %R Indikator atd.
 • Všechny kurzy s nabídkou a poptávkou , denními nejvyššími a nejnižšími hodnotami atd.
 • Barvy, alarmy, diplaye a soundy jsou individuálně podle Vašich představ nastavitelné.
 • Trailing Stops = Putovací stopy za pozici ! - NOVÉ !
 • Výpisy z účtu máte v systému online
 • One - Click - Trading, One -Click -Cancel a Replace funkce
 • Realltime orderstatus, otevřené pozice a vykonání příkazu
 • Realtime zobrazení zisku anebo ztrát v systému

Výhody IQ-Trade klienta :

 • Zaučení do obchodních systémů zdarma
 • IB TWS Manual v češtině
 • Zdarma profesionální research a návrhy k obchodování
 • Zprávy z trhu pro klienty v češtině zdarma
 • Po otevření účtu Vás samozřejmě rádi do systemu také telefonicky zaškolíme a při prvních obchodech  provádíme paralelně.
 • Při výpadku Vašeho internetu nebo výpadku platformy nebo nějaké neočekávané situace nebo jakýkolich nejasností při Vašem obchdování jsme pro Vás 24 hodin k dispozici!
 • Český a Slovenský Order-Helpdesk
IQ Trade 2022


Pozorně čtěte: Všechny informace poskytované na strance IQ-Trade jsou určeny výhradně ke studijním účelům. Jsou-li na stránkách uváděny konkrétní finanční produkty např. komodity, akcie nebo FX – tak je tak činěno vždy a pouze za účelem studia obchodování na burze. Vydavatel tohoto portálu není zodpovědný za konkrétní rozhodnutí jednotlivých čtenářů. Vždy si pamatujte, že burzovní obchodování a investování s finančními instrumenty je vysoce rizikové! Rozhodnutí obchodovat komodity, FX a akcie je odpovědností každého jednotlivce a jedině on sám nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Nikdy se nepouštějte do obchodů, jejichž podstatě plně nerozumíte.


© Vytvořil: Tvorba stránek Brno

Odkazy označené tímto symbolem: odkazují na obsah třetích stran. Poskytovatel odkazu nenese odpovědnost za webovou stránku, na kterou se dostanete přes odkaz.