nejnižší ceny prvotřídní technologiepřes 150 trhů
IB TraderWorkstationSM (TWS) - největší přednosti

!!! TWS NYNÍ V ČESKÉM JAZYCE !!!


U online obchodování využíváme platformu firmy Interactive Brokers TWS. Z této platformy máte možnost obchodovat skoro všechny trhy jako, Komodity, Akcie, Forex, CFDs, Opce. V TWS najdete také speciální rozhraní na různé druhy obchodování, jako např. Spread Trader, Forex Trader, Basket Trader, Chart Trader apod.

 U IB máte 3 možnosti využití jejich platformy:

 1. verze ke stažení ( nejlepší využití) - nyní již v českém jazyce !!!
 2. webverze, jen přes webstranku - - kde již máme verzi v slovenském jazyce  
 3. Mobile Trading

 Kompletní 400 stránkový Manuál v českém jazyce a návod na přepnuti systému na českou verzi obdržíte emailem po otevřeni reálného účtu také zdarma !

U nás, jako exkluzivního partnera IB v Čechách a na Slovensku  máte možnost nadále otevření účtu od 5.000US$ ! 


Ochrana účtu

Základní informace k ochraně obchodního účtu vedeného u Interactive Brokers

Níže uvádíme překlad podmínek ochrany obchodního účtu vedeného u Interactive Brokers. Změna podmínek je vyhrazena a aktuální znění je vždy uvedeno na stránkách IB.

Zákaznické účty s cennými papíry jsou pod ochranou Securities Investor Protection Corporation (SIPC) do výše $ 500 000 (s hotovostním sublimitem do $250 000) a dodatečně chráněny pojištěním u Londýnské pojišťovny Lloyd‘s na dalších $30 mil (s hotovostním sublimitem $ 900 000), celkový agregovaný limit je $ 150 mil. Tato ochrana se vztahuje na všechny klientské akcie, opce, warranty, dluhové instrumenty, hotovost denominovanou ve všech měnách. Naopak se nevztahuje na terminované obchody, opční terminované obchody nebo na jednotlivé akciové terminované obchody. Stejně jako u všech obchodníků s cennými papíry toto krytí je poskytováno pro ochranu proti úpadku Brokerské společnosti, ne proti ztrátě tržní hodnoty cenných papírů.

Další informace o zabezpečení naleznete na stránkách Securities Investor Protection Corporation


Jak na to?

Prvním krokem je otevření účtu u Interactive Brokers kde máte dvě možnosti :

ONLINE V ANGLIČTINĚ:
Otevření účtu u Interactive Brokers máte možnost zahájít kliknutím na odkaz zde: Otevření účtu zde , kde si otevřete účet online. Na konci této aplikace dostanete bankovní spojení, kam si můžete poslat finanční prostředky na váš nový účet. Automaticky se dostanete na naši českou verzi TWS a pod naši podporu, nemusíte nikde naše jmena vyplňovat.

PÍSEMNĚ V ČESKÉM JAZYCE:
Druhá možnost je si vyžádat níže písemné dokumenty v českém jazyce na otevření účtu které nám pak později vyplněné pošlete. Vyplňte níže na stránce formulář a odešlete ho. Doklady obdržíte obratem na váš email. Zkontrolujte si take Spamovou schranku!

INFORMACE K ÚČTU:
Váš účet je zcela veden jen na vaše jméno. Vaše jistota je založena na vztahu přímo mezi vámi a Interactive Brokers. Vaše prostředky posíláte také přímo k IB Anglie.


VAŠE NEJVETŠÍ VÝHODY U NÁS:

 • ještě nižší poplatky než přímo při otevření účtu u IB. Kvůli velkému počtu našich klientů, máme možnost našim klientům, částečně provize nám proplacené dávat zpět klientům.
 • Naši klienti mají plně českou verzi obchodní platformy TWS s manuálem a českou telefonickou podporu
 • Zdarma vám poradíme při zakládání účtu, zadávání příkazů i se základy obchodování, samozřejmě pomůžeme i s případným rušením účtu a podobně

Vyžádejte si demo systému a žádost na otevření účtu zde :


IQ-Trade se zavazuje, že uvedené informace nebudou zneužity ani poskytnuty třetí osobě. Všechny vyplňované údaje v registračním formuláři slouží pouze pro vnitřní potřeby společnosti. Osoba, která vyplní registrační formulář, dává zároveň souhlas s tím, aby na uvedenou emailovou adresu byly zasílány informační materiály společnosti a souhlasí, abychom ji telefonicky kontaktovali a informovali o vyžádaných službách. Tato nabídka a reklamní stránka je inzerovana firmou Systrade AG, Landstrasse 63, 9490 Vaduz, Lichtenstein

Společnost Systrade A.G.je držitelem licence od roku 2006 od České národní banky, která společnost opravňuje k poskytování investičních služeb na kapitálovém trhu. Licence od České národní bankyDISCOUNT TRADING

U Discount obchodování využíváme platformu firmy Interactive Brokers TWS. Z této platformy máte možnost obchodovat skoro všechny trhy jako, Komodity, Akcie, Forex, CFDs , Opce. V TWS najdete také speciální rozhraní na různé druhy obchodování, jako např. Spread Trader, Forex Trader, Basket Trader, Chart Trader apod.

 U IB máte 3 možnosti využití jejich platformy:

 1. stahovaci verze ( nejlepsi využití)
 2. webverze, jen přes webstranku
 3. Mobile Trading

Největsí přednosti a strucny popis systemu a najdete na nasi webstrance. Kompletni 400 stránkový Manuál v českém jazyce obdržíte emailem po otevřeni účtu také zdarma !

U nás máte možnost nadále otevřeni účtu od 5.000US$ ! Profesionální obchodníci a investoři po celém světě se mohou spolehnout na rychlost, sílu a výkonnost TWS a být úspěšní v obchodování. TWS je navržen tak že vás nechá konfigurovat pracovní prostor s význačnými vlastnostmi které vyhoví individuálním obchodním potřebám. Následující nastavitelná  okna jsou dostupná pro zapojení na TWS pracovní ploše.

Okna Popis
Obchodní okno  Základní TWS okno, které zobrazuje obchodní data vám dovolí vstup a pomoc při obchodování. Pro obchodníky, kteří preferují více tradiční metodu vstupních příkazů také poskytujeme okno seznamu příkazů ve kterém máte výběr pro každý opříkaz
Nástrojová lišta k obchodování

Nástrojová lišta ikony, která poskytuje rychlý přístup k TWS funkcím.

Kniha obchodníka

Poskytuje jedním kliknutím vstupní příkaz a kompletní správu příkazů.

Opční obchodník

Zobrazuje volby opcí a provádí rychlé vstupy do obchodů a kompletní  správu příkazů.

Koš objednávek

Řídí koš objednávek a vytváří index.

Šířka trhu

Pomáhá měřit tržní likviditu měřením obchodního objemu, volbu nabídky a poptávky    mimo vnitřní kotace. Společně s IB šířkou trhu poskytuje přístup k Level II dat pro akcie Nasdaq a NYSE Deep Book pro kotované akcie na NYCE.

Měřítko arbitráží ukazuje rozsah prémie nebo diskontu nejbližšího měsíce ceny futures nad nebo pod její skutečnou hodnotou s respektováním ceny indexu.
Informace o účtu

Ukazuje požadavky marží v reálném čase, zisk&ztráta, tržní hodnota,  rovnováha účtu pro akcie, opce a futures.

Exekuční správa

Ukazuje provedené obchody v reálném čase

Real-time grafy

Grafy v reálném čase rozsahu od 1 minuty do 1 měsíce

Analýzy

Náhled do profilu společnosti, zprávy z konkrétního odvětví, historické grafy, finanční a další analytické informace.

Seznam příkazů

Použitím vytvoříte příkazKonfigurace pracovní plochy

Po přihlášení TWS zobrazuje příklad  pracovní plochy obsazený s vícenásobným osamocenými okny takový jako Šířka trhu, Interaktivní grafy, Kniha obchodníka, Opční obchodník, společně s Obchodním oknem a Nástrojovou lištou. Tato konfigurace ukazuje jak si můžete uspořádat jakoukoliv kombinaci samostatných oken na Pracovní ploše. Můžete se snadno  vrátit k tradičním přihlašovacímu nastavením tím, že vybere Soubor>Řídit pracovní plochu a aplikovat “pre-upgrade.wsp” pracovní plochy nebo kliknutím na pre-upgrade.wsp tlačítko na nejnižší nástrojové liště. Stanovit nové uspořádání pracovní plochy je založeno na specifickém souboru nástrojů, například můžete vytvořit indexový prostor (uložit jako index.wsp na ovládacím boxu pracovní plochy) která se sestává z Book Trader okna, okna Arbitrážního Indexu a okna Koše Objednávek.

Sledujte sekci správa pracovní plochy TWS uživatelského průvodce pro další detaily.Obchodní okna

Použitím těchto TWS obchodních oken můžete utvářet a řídit příkazy. Okno obsahuje tabset stran ke kterému můžete přidávat až 24 obchodních stránek. Pokud chcete utvořit obchodní stránku, na Page menu klikněte na New.

Použití  panelu Rychlý vstupní příkaz  u vrcholu obrazovky  vytvoříte rychle novou tržní datovou řadu a příkaz z ní pro okno obchodování.

Můžete také použít tradičnější okno Seznamu příkazů pro vytvoření příkazu. Sledujte TWS QuickStart pro více detailůNástrojová lišta pro obchodování

Oddělte nástrojovou lištu a používejte menu a ikony nezávisle. K oddělení obchodovací stránky klikněte pravou myší na tabset oblast v obchodním okně a vyberte Oddělit všechny strany.

Sledujte TWS Quickstart pro více detailů,Kniha obchodníka

Book Trader Vám dovolí předat příkaz specifického kontraktu za jakoukoliv cenu jedním kliknutím.

Můžete držet aktivitu nejlepší cenové nabídky nebo poptávky ve středu okna. Otevřením knihy obchodníka docílíte kliknutím na podklad a vyberte Tools, pak Book Trader, Zkontrolujte Armed zatržením aktivace obchodování na jedno-kliknutí. Níže jsou některé akce Book Trader.

 • Klikni na velikost Bid k poslání Buy Limit příkaz
 • Klikni na velikost Ask k poslání Sell Limit příkaz
 • Klikni myší na jakýkoliv bid a pošli Buy Stop příkaz
 • Klikni myší na jakýkoliv ask a pošli Sell Stop příkazu
 • Podrž Alt klávesu a zároveň na jakoukoliv cenu Bid nebo Ask a utvoř Bracket příkaz.

Sledujte sekci Book Trader z TWS User´s Guide pro více detailů.


Opční obchodník

Je samostatný nástroj který vám dovolí sledovat změnu ceny, utvoří a řídí opční příkazy a zobrazuje opční řetězce v jednom okně. K otevření okna Option Trader použijete kliknutím nyší na Tools menu z linky market data a vyberte Option Trader. Použití vlastnosti Configure  přidáte  zákaznická tlačítka, zkratky a hotkeys do vašeho okna. Násobky kontraktů přidáte výběrem market dat v obchodním okně a kliknutím na okno Option Trader. Nový tabulátor s vybraným produktem se zobrazí na vrcholu tabsetu.

Sledujte sekci Option Trader z TWS User´s Guide pro více detailů.


Koš objednávek

Okno koše objednávek nabízí vlastnosti profesionálního obchodníka a investoři jsou na něj zvyklí, včetně schopnosti utvářet koš jednoduše tím, že vyberou index který chtějí kopírovat a jsou schopni si vybrat mezi pravdivým indexovým složením a statickým zobrazením na základě uživatelsky definovaných parametrů. IB pokračuje v udržování složení koše založené na změnách indexů a vašich definovaných kritérií.

Sledujte sekci Basket Orders z TWS User´s Guide pro více detailů.


Šířka trhu

Okna market Depth zobrazují alternativní nabídku a poptávku mimo vnitřní kotaci a dovoluje vám lepší měřítko tržní likvidity. Můžete utvářet a odeslat příkazy z Underlying panelu, kliknutím na cenu bid nebo ask, stejně jako z hlavního obchodního okna. Také můžete poslat příkaz kliknutím na cenový bid nebo ask cenového sloupce.

Pro akcie Nasdaq se můžete rozhodnout pro zobrazení okna Level II, a NYSE kotované akcie s tržními daty dovolí přístup na NYSE Open Book.

Sledujte sekci Market Depth z TWS User´s Guide pro více detailů.


Měřítko arbitráží

Index měřítka arbitráží objasňuje rozsah prémia nebo diskontu nejbližšího kontraktu ceny futures, nad  nebo pod skutečnou futures cenou s ohledem na cenu indexu. Zelená čára označuje, že cena nejbližšího kontraktu futures je u premia (t.zn větší než) jeho opravdová hodnota futures. Červená čára označuje, že cena  nejbližšího kontraktu futures je za diskont k její opravdové futures ceně.

Sledujte sekci Arbitrage Meter z TWS User´s Guide pro více detailů.

Pokud chcete zobrazit nebo schovat Index Arbitrage, stiskněte menu Configure a vyberte Ticker , pak vyberte/nevyberte Show Arbitrage Meter.


Informace o účtu

Data v okně informací o účtu jsou aktualizována v reálném čase včetně tržních cen, v realizovaných nebo nerealizovaných obchodech, obchodních ziscích nebo ztrátách, cen akcií a požadavcích marží. Můžete si také prohlížet požadavky marží pro konkrétní obchody kliknutím myší na příkaz a vybráním Check Margin. Pro prohlédnutí Account Information, klikněte na ikonu Account na nástrojové liště obchodování.

Sledujte sekci Account Window z TWS User´s Guide pro více detailů.


Exekuční zpráva

Exekuční okno zobrazuje zprávy o denně provedených obchodech včetně dokončených po ukončení obchodování. Můžete třídit zprávu kliknutím na název sloupce pole který chcete použít jako primární třídění.

Sledujte sekci Execution Report z TWS User´s Guide pro více detailů.


Real-time grafy

Můžete použít interaktivní grafy v reálném čase na základě obchodování, střední honotě, nebo bid/ask. Porovnávací grafy pro rozmanité produkty jednoduše spočítají indikátor váženého a exponenciálního pohyblivého průměru.

Vytvořte graf kliknutím myší na výběr a zvolte Analysis a pak vyberte Real- time Charts.

Sledujte sekci Charting z TWS User´s Guide pro více detailů.


Analýza

Můžete si prohlížet informace, analýzy a historické grafy jakýchkoliv aktiv kliknutím myší na řádek market data a vybrat Analysis, pak vyberete Analyst Information, Company Profile, Financials, Graph, Insider Trading, news nebo SEC Fillings.

Můžete také použít řádek na horní straně analýz a prohlížet si všechny příbuzné informace.


Seznam příkazů

Použijte seznam příkazů, utvořte a odešlete příkaz včetně kombinací a podmínečného příkazu. Můžete si dovolit kontraktní data automaticky obnovit kliknutím na řádek market data v obchodním okně tím, že kliknete na ikonu Target v horním pravém rohu. Jestliže je cíl červený, automatické obnovování je aktivováno.

Otevřete seznam příkazů, menu Order a vyberte Ticket. Jestliže jste zadali všechna kritéria příkazu, pak klikněte na Previw ke zhodnocení vašich parametrů příkazu. Vyšlete zadaný příkaz nebo Accept s provedeným příkazem na řádku obchodního okna. Kompaktní pohled používá tabulkové stránky, Detailní pohled zobrazuje všechna dostupná vybraná pole na jedné velké stránce.
IQ Trade 2022


Pozorně čtěte: Všechny informace poskytované na strance IQ-Trade jsou určeny výhradně ke studijním účelům. Jsou-li na stránkách uváděny konkrétní finanční produkty např. komodity, akcie nebo FX – tak je tak činěno vždy a pouze za účelem studia obchodování na burze. Vydavatel tohoto portálu není zodpovědný za konkrétní rozhodnutí jednotlivých čtenářů. Vždy si pamatujte, že burzovní obchodování a investování s finančními instrumenty je vysoce rizikové! Rozhodnutí obchodovat komodity, FX a akcie je odpovědností každého jednotlivce a jedině on sám nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Nikdy se nepouštějte do obchodů, jejichž podstatě plně nerozumíte.


© Vytvořil: Tvorba stránek Brno

Odkazy označené tímto symbolem: odkazují na obsah třetích stran. Poskytovatel odkazu nenese odpovědnost za webovou stránku, na kterou se dostanete přes odkaz.