nejnižší ceny prvotřídní technologiepřes 150 trhů
Impressum


Provozovatel stránky

Systrade AG
Landstrasse 63
9490 Vaduz
Lichtenštejnské knížectví

Tel: +423 239 820-0
Fax: +423 239 820-9
eMail: info@systrade.com
Internet: www.systrade.com

Helmut A. Friedrich
Člen představenstva a generální ředitel společnosti kvalifikovaný

Andreas Dittmann
Člen představenstva a generální ředitel společnosti kvalifikovaný

Beatrix Friedrich
Člen představenstva a náměstek. Výkonný tajemník

Prof. Dr. Marc Prokop
Předseda představenstva

Dipl.-Kfm. Dipl.-Volksw. Thorsten Kraemer
Mitglied des Verwaltungsrates

DIČ: 56 446

Obchod Registrační číslo: FL-0002.205.185-2


Společnost Systrade AG je přidruženým účastníkem systému odškodnění investorů, který provozuje Nadace pro pojištění vkladů a odškodnění investorů SV (FL-0002.039.614-1) a je v souladu s právem EU. Další informace jsou k dispozici na domovské stránce nadace v sekci www.eas-liechtenstein.li .

Systrade AG je schválená společnost spravující aktiva ve smyslu zákona o vermögensverwaltungsgesetzes (VVG), která je oprávněna tyto činnosti podle článku 3, odstavec 1 VVG realizovat nebo zprostředkovat.

Příjem a předávání pokynů týkajících se jednoho nebo více finančních nástrojů
Investiční poradenství
Portfolio Management
Investiční výzkum a finanční analýza nebo jiné formy obecných doporučení týkajících se transakcí s finančními nástroji.

Regulační úřad:
Finanční úřad pro trh Liechtenstein (FMA)
Landstrasse 109, Postfach 279
9490 Vaduz
www.fma-li.li

Systrade AG je oprávněn poskytovat výše uvedených činností i v rámci volného pohybu služeb v následujících zemích:

Belgie
Německo
Francie
Italština
Irsko
Lucembursko
Holandsko
Rakousko
protokoly
Švédská republika
slovinský
Španělsko
Česká republika
Maďarsko
IQ Trade 2022


Pozorně čtěte: Všechny informace poskytované na strance IQ-Trade jsou určeny výhradně ke studijním účelům. Jsou-li na stránkách uváděny konkrétní finanční produkty např. komodity, akcie nebo FX – tak je tak činěno vždy a pouze za účelem studia obchodování na burze. Vydavatel tohoto portálu není zodpovědný za konkrétní rozhodnutí jednotlivých čtenářů. Vždy si pamatujte, že burzovní obchodování a investování s finančními instrumenty je vysoce rizikové! Rozhodnutí obchodovat komodity, FX a akcie je odpovědností každého jednotlivce a jedině on sám nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Nikdy se nepouštějte do obchodů, jejichž podstatě plně nerozumíte.


© Vytvořil: Tvorba stránek Brno

Odkazy označené tímto symbolem: odkazují na obsah třetích stran. Poskytovatel odkazu nenese odpovědnost za webovou stránku, na kterou se dostanete přes odkaz.